Η P2P δραστηριοποιείται στον συνεχώς διευρυνόμενο τομέα διαχείρισης των ακινήτων και εξυπηρετούν τόσο εταιρείες όσο και μεμονωμένους ιδιοκτήτες.

Η ενοικίαση ακινήτου μπορεί να δημιουργήσει μια σταθερή πηγή εισοδήματος από ενοίκια και μπορεί να σας βοηθήσει να ανακτήσετε τις συνολικές επενδύσεις σας. Η παρακολούθηση των μηνιαίων πληρωμών, των πιθανών καταγγελιών και των γενικών διοικητικών εργασιών είναι χρονοβόρες και εύκολα κάνει περικοπές στον διαθέσιμο χρόνο σας για να αυξήσετε τις επενδύσεις σας. Ίσως να είστε επενδυτής που διαθέτει άριστες δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου, αλλά ακόμη και το πιο οργανωμένο άτομο χρειάζεται βοήθεια με την πολυπλοκότητα που συνεπάγεται ένας επενδυτής ακινήτων.

Γιατί είναι απαραίτητη η διαχείριση ιδιοκτησίας;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ένας καλός διαχειριστής ακινήτων είναι απαραίτητος για να σας βοηθήσει να κερδίσετε πίσω την επένδυση που κάνετε σε ένα σπίτι διακοπών ή επενδύσεις σε ακίνητα στην Θεσσαλονίκη αλλά και όλη την Ελλάδα.

p2p-property-management-1

Οι υπηρεσίες καλύπτουν όλο το φάσμα της διαχείρισης των ακινήτων όπως:

 • Αξιολόγηση ακινήτων.

 • Διαφήμιση της ιδιοκτησίας.

 • Φροντίδα για την εύρεση κατάλληλων ενοικιαστών

 • Διαπραγμάτευση των τιμών και των όρων της ενοικίασης των ακινήτων

 • Συμβόλαια μίσθωσης

 • Συλλογή ενοικίου έγκαιρα για τον ιδιοκτήτη

 • Μηνιαία αναφορά της οικονομικής και εμπορικής πορείας του ακινήτου στον ιδιοκτήτη

 • Παράδοση ακινήτου κατά την έναρξη της μίσθωσης και παραλαβή του μετά την αναχώρηση του ενοικιαστή

 • Ενημέρωση του ιδιοκτήτη για την κατάστασή του ακινήτου μετά την παραλαβή του.

 • Επικοινωνία με τους ενοικιαστές για την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά τη μίσθωση.

 • Συντήρηση των ακινήτων όταν δεν μισθώνεται και άμεσες επισκευές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά, πλημμύρα, κλοπή κλπ)

 • Κατάθεση μισθώματος σε Τράπεζες στο όνομα του ιδιοκτήτη.